Komunikat MEiN w sprawie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, kształcenie na odległość dla szkół:
- ponadpodstawowych
- dla dorosłych
- placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego
zostaje przedłużone do 11 kwietnia 2021 roku.
Organizacja praktycznej nauki zawodu zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Ograniczenia w zajęciach - wprowadzenie strefy czerwonej

Dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji informuje, że od dnia 24-10-2020 do 08-11-2020 ogranicza się w całości funkcjonowanie placówki w związku z obostrzeniami wprowadzenia na terenie całego kraju strefy czerwonej. Na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych MG.19, BD.05, AU.14 zostają zawieszone zajęcia w formie stacjonarnej, a wprowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych do czasu odwołania. Do komunikacji pomiędzy słuchaczami, a prowadzącymi zajęcia służą emaile grupowe poszczególnych kkz.

Strony