Ograniczenia w zajęciach - wprowadzenie strefy czerwonej

Dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji informuje, że od dnia 24-10-2020 do 08-11-2020 ogranicza się w całości funkcjonowanie placówki w związku z obostrzeniami wprowadzenia na terenie całego kraju strefy czerwonej. Na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych MG.19, BD.05, AU.14 zostają zawieszone zajęcia w formie stacjonarnej, a wprowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych do czasu odwołania. Do komunikacji pomiędzy słuchaczami, a prowadzącymi zajęcia służą emaile grupowe poszczególnych kkz.

Zajęcia nadal w trybie stacjonarnym

Szanowni Państwo,
Uczniowie i ich Rodzice / opiekunowie oraz Kursanci kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych,
informujemy, że zajęcia w Bytomskim Ośrodku Edukacji odbywają się na razie bez zmian, w trybie stacjonarnym. O jakichkolwiek zmianach, jeżeli takowe będą miały nastąpić, zostaną Państwo poinformowani w osobnej informacji na stronie www.boe.edu.pl oraz w komunikatach Fanpage.

Strony