Strefa Kursanta BD.05

WAŻNE OGŁOSZENIA:
01-06-2020:
Szanowni Kursanci,
przypominamy, że ostatnie zdalne zajęcia odbywają się w tym tygodniu w dniach 6 i 7 czerwca. Prosimy słuchaczy o ostateczne rozliczenie zaległości z zajęć / przedmiotów - szczególnie tych, które kończą się w II semestrze. W razie pytań należy kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia lub opiekunami kkz.

!!! Podstawą promocji na semestr III jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów kończących.

05-05-2020:
Szanowni Kursanci,
w odniesieniu do ogłoszenia przez Rząd RP drugiej fazy łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji informuje, że zajęcia praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzja podyktowana jest szczególną troską o zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy oraz pracowników centrum kształcenia zawodowego w obliczu wzrastających zakażeń koronawirusem na terenie miasta Bytom.

25-03-2020:
Szanowni Kursanci,
z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania Bytomskiego Ośrodka Edukacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozpoczęciem realizacji podstawy programowej za pośrednictwem zdalnego nauczania na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania zobowiązujemy kursantów do komunikowania się poprzez grupową pocztę elektroniczną, na którą hasła do logowania zostały Państwu udostępnione. Znajdują się na niej wytyczne do realizowania poszczególnych tematów i zadania do wykonania w ustaleniu z nauczycielem prowadzącym.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem grupy:

Kontakt do p. Moniki Skorus - wicedyrektor ds. kkz: monika.skorus@boe.edu.pl.


NOWOŚĆ Polecane strony z testami dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych:


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ KWALIFIKACJI BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
_
Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ODiDZ BOE (PDF)
_
Opiekun kwalifikacji BD.05: mgr Krzysztof Jarosz
_
Plan nauczania BD.05 (PDF)
_
Podręczniki B.08 (PDF) poprzednia nazwa kwalifikacji BD.05
Podręczniki B.09 (PDF) poprzednia nazwa kwalifikacji BD.05
_
Terminy zjazdów sem. 1 (PDF) Dodano: 13-09-2013
_
Terminy zjazdów sem. 2 i 3 (PDF) Dodano: 07-11-2019
_
Plan zajęć sem. 2 - do końca semestru (PDF) Zaktualizowano: 12-02-2020
Miejsce odbywania się zajęć: Zespół Pracowni Budowlanych ul. Powstańców Śl. 10 d lub (dopisek na czerwono) ul. Żeromskiego 42