Strefa Kursanta AU.14 - III edycja

WAŻNE OGŁOSZENIA:

23-10-2020:
Dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji informuje, że od dnia 24-10-2020 do 08-11-2020 ogranicza się w całości funkcjonowanie placówki w związku z obostrzeniami wprowadzenia na terenie całego kraju strefy czerwonej. Na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych MG.19, BD.05, AU.14 zostają zawieszone zajęcia w formie stacjonarnej, a wprowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych do czasu odwołania. Do komunikacji pomiędzy słuchaczami, a prowadzącymi zajęcia służą emaile grupowe poszczególnych kkz.

Dane konta dla AU.14:
Nazwa: boe.au14@gmail.com
opiekun AU.14: joanna.miliszewska@boe.edu.pl

Dane konta dla BD.05:
Nazwa: boe.bd05@gmail.com
opiekun BD.05: krzysztof.jarosz@boe.edu.pl

Dane konta dla MG.19:
Nazwa: boe.mg19@gmail.com
opiekun MG.19: krystian.brzezina@boe.edu.pl

wicedyrektor BOE: monika.skorus@boe.edu.pl

O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową oraz fanpage.

16-10-2020:
Szanowni Państwo,
Uczniowie i ich Rodzice / opiekunowie oraz Kursanci kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych,
informujemy, że zajęcia w Bytomskim Ośrodku Edukacji odbywają się na razie bez zmian, w trybie stacjonarnym. O jakichkolwiek zmianach, jeżeli takowe będą miały nastąpić, zostaną Państwo poinformowani w osobnej informacji na stronie www.boe.edu.pl oraz w komunikatach Fanpage.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem grupy:

Kontakt do p. Moniki Skorus - wicedyrektor ds. kkz: monika.skorus@boe.edu.pl.


Polecane strony z testami dla zawodu krawiec:

_
Wyjaśnienie dot. numeracji: kwalifikacja AU.14 - poprzednie nazwy to A.12 i A.71. Niektóre strony z testami nadal posługują się poprzednią numeracją.


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ KWALIFIKACJI AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
_
Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ODiDZ BOE (PDF)
_
Opiekun kwalifikacji AU.14: mgr Joanna Miliszewska
_
Plan nauczania (PDF) Zaktualizowano
_
Podręczniki krawiec (PDF)
_
Terminy zjazdów sem. 3 (PDF) Dodano: 03-09-2020
_
Plan zajęć sem. 3 (PDF) CAŁOŚĆ Dodano: 14-09-2020
Organizator kursów zastrzega sobie prawo zmiany terminów i godzin zjazdów.
_
Deklaracja przystąpienia do egzaminu OKE (PDF) - plik do pobrania i czytelnego wypełnienia.
Deklarację należy złożyć na spotkaniu organizacyjnym lub w sekretariacie BOE w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.
_
Kursancie, polub nas na Facebooku: www.facebook.com/zawodzafree
_
Mapa pokazująca trasę przejścia pomiędzy ul. Żeromskiego 42, a ul. Karola Miarki 29 - PRZEJDŹ DO MAP GOOGLE.